... ZS23
, ,

Wykaz kadry pedagogicznej Zespołu Szkół nr 23 
w roku szkolnym 2017/2018

 

Kadra kierownicza:

Dyrektor – mgr inż. arch Krakós Barbara
Wicedyrektor – mgr Dębowska Grażyna
Kierownik szkolenia praktycznego – mgr
Wasilewska Magdalena

język polski:

mgr Cłapa-Konopka Bogumiła - nauczyciel dyplomowany
mgr Marcinkowska Irena – nauczyciel dyplomowany
mgr Radziwanowska Anna – nauczyciel dyplomowany
mgr Włodarczyk Katarzyna – nauczyciel dyplomowany

język angielski:

mgr Brzezińska Agnieszka - nauczyciel dyplomowany
mgr Ciurzyńska Elżbieta – nauczyciel dyplomowany
mgr Modzelewska Hanna – nauczyciel dyplomowany
dr Ochmańska Jolanta – nauczyciel dyplomowany
mgr Pełka Małgorzata – nauczyciel mianowany
mgr Wasilewska Magdalena – nauczyciel dyplomowany

język niemiecki:

mgr Sztylka Bożena – nauczyciel dyplomowany

język włoski:

mgr Kopulska Iwona - nauczyciel dyplomowany
mgr
Misiąg Żaneta – nauczyciel kontraktowy
mgr
Pełka Małgorzata – nauczyciel mianowany

język rosyjski:

mgr Mamcarz Barbara - nauczyciel dyplomowany

język hiszpański:

mgr Sobstel Ewa - nauczyciel mianowany

historia, historia i społeczeństwo:

mgr Jenderko Dariusz – nauczyciel dyplomowany
mgr Sierawski Artur - nauczyciel kontraktowy
mgr Sieszycki Piotr - nauczyciel dyplomowany

wiedza o społeczeństwie:

mgr Sieszycki Piotr – nauczyciel dyplomowany

wiedza o kulturze:

mgr Marcinkowska Irena - nauczyciel dyplomowany
mgr Krakós Barbara - nauczyciel dyplomowany

matematyka:

mgr Bierzniewska Lidia - nauczyciel dyplomowany
mgr
Lechniak Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr 
Olech Anna – nauczyciel kontraktowy

fizyka:

dr Nowak Iwona - nauczyciel stażysta

chemia:

dr Ochmańska Jolanta – nauczyciel dyplomowany

biologia:

mgr Dzikowicki Mirosław – nauczyciel mianowany

geografia, przyroda:

mgr Mitura Anna – nauczyciel kontraktowy

podstawy przedsiębiorczości:

mgr Kurlanda Krzysztof - nauczyciel dyplomowany

 informatyka:

mgr Dębowska Grażyna – nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne:

mgr Golonka Wiesław – nauczyciel dyplomowany
mgr Obłękowska Izabella – nauczyciel dyplomowany
mgr Pawłowski Tadeusz – nauczyciel mianowany
mgr Strycharz Małgorzata – nauczyciel dyplomowany
mgr Tracz Dorota – nauczyciel mianowany

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Kościuk Żaklina - nauczyciel mianowany

warsztaty filmowe:

mgr Cłapa-Konopka Bogumiła - nauczyciel dyplomowany

warsztaty dziennikarskie:

mgr Cłapa-Konopka Bogumiła - nauczyciel dyplomowany

biznes w praktyce:

mgr Kurlanda Krzysztof - nauczyciel dyplomowany

podstawy prawa:

mgr Sieszycki Piotr - nauczyciel dyplomowany

podstawy ratownictwa medycznego:

mgr Wardziak Joanna - nauczyciel mianowany

podstawy PR-u i kształtowania wizerunku:

mgr Cłapa-Konopka Bogumiła - nauczyciel dyplomowany

religia/etyka:

mgr ks. Dmochowski Konrad – nauczyciel kontraktowy
mgr Starzyński Waldemar - nauczyciel mianowany
mgr Stelmach Maja – nauczyciel kontraktowy

przedmioty zawodowe:

mgr inż. Bohater-Bukowska Jolanta – nauczyciel mianowany
inż. Jeziorowska Renata – nauczyciel kontarktowy

mgr inż. arch Kowalewska Krystyna - nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Kozłowski Mirosław - nauczyciel mianowany
mgr inż. arch Krakós Barbara - nauczyciel dyplomowany
mgr inż. Lis Elżbieta - nauczyciel kontraktowy
mgr inż. Winiarska Malwina - nauczyciel kontraktowy

pedagog szkolny:

mgr Lang Tamara – nauczyciel dyplomowany
mgr Michałowska-Stelmasik Agnieszka – nauczyciel dyplomowany

bottom