Ułatwienia dostępu

 

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2023 / 2024

 

hum11 AL - klasa humanistyczna


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski
hum2

Drugi język: język niemiecki

Nauka w tej klasie umożliwi uczniom podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, politologia, historia, polonistyka, socjologia, psychologia, filozofia, filologie obce, prawo, stosunki i prawo międzynarodowe, administracja, pedagogika na Uniwersytecie Warszawski, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 


 

1 BL - klasa biologiczno-chemiczna


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski
biol chem1

Drugi język: język włoski

Nauka w tej klasie umożliwi uczniom podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak: biologia, biotechnologia, weterynaria, chemia, technologia chemiczna, medycyna, farmacja, ogrodnictwo, dietetyka, ochrona środowiska, inżynieria środowiska na wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 


 

1 CL / 1 FL - klasa matematyczno-geograficzna


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, wos

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos
mat geo1

Drugi język: język hiszpański

Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak: matematyka, geografia, geodezja, gospodarka przestrzenna, telekomunikacja, ekonomia, elektronika, zarządzanie, turystyka, na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole głównej Handlowej, Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 


 

1 DL - klasa społeczno-geograficzna


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski
spol geo2
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, wos, język angielski

Drugi język: język hiszpański

Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów między innymi na takich kierunkach jak: geografia, geodezja, gospodarka przestrzenna, telekomunikacja, nauki społeczne, socjologia, ekonomia, zarządzanie, turystyka, na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole głównej Handlowej, Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 


 

        1 EL - klasa językowa       jez2


Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, język włoski, język angielski

Drugi język: język włoski

Jest to klasa przeznaczona dla uczniów, którzy zamierzają doskonalić posiadane umiejętności językowe, a także dla tych, którzy chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego - języka włoskiego Nauka w tej klasie umożliwi podjęcie studiów humanistyczna przygotowuje do studiów filologicznych, społecznych, kulturoznawczych, prawniczych, dziennikarskich, politologicznych, psychologicznych, pedagogicznych na takich uczelniach jak. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.