Ułatwienia dostępu

 

Charakterystyka klas:

 


 

Komputerowe wspomaganie projektowania CAD (klasa AT)

Przedmioty realizowane dodatkowo:

projektowanie w AutoDesk AutoCAD
projektowanie w Graphisoft ArchiCAD

Każdy budynek: zabytkowy, dawny, czy nowo wybudowany posiada dokumentację techniczną: architektoniczną, budowlaną, wykonawczą, inwentaryzacyjną, instalacyjną. Dokumentacje te tworzone są przez biura i firmy projektowe lub projektowo-wykonawcze wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą specjalistycznych programów komputerowych.

Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych projektowaniem architektonicznym z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.

Najpopularniejsze z tych programów to:

AutoCAD (stworzony dla inżynierów różnych specjalności)
ArchiCAD (stworzony specjalnie dla architektów).

Umiejętność posługiwania się tymi programami niezbędna jest dzisiaj każdemu inżynierowi i technikowi budownictwa.

Na zajęciach KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA uczniowie poznają te programy krok po kroku, od bardzo prostych rysunków, aż po profesjonalnie wykonane rzuty, przekroje, elewacje i bryły obiektów.

Po ukończeniu tej klasy można kontynuować naukę na studiach technicznych np. na Politechnice Warszawskiej, SGGW. Można także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Budownictwo pasywne i energooszczędne (klasa ET)

Przedmioty realizowane dodatkowo:

instalacje w budynkach pasywnych i energooszczędnych
technologia budownictwa pasywnego i energooszczędnego
projektowanie budynków pasywnych i energooszczędnych

Rynek budownictwa pasywnego owocuje dobrymi rozwiązaniami technicznymi i prawnymi, w ramach których właściciele nowo budowanych domów pasywnych ponoszą bardzo niskie koszty codziennej eksploatacji.
Miernikiem standardu energetycznego budynku jest wskaźnik E nazywany sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania, który określa ilość ciepła (odniesioną do powierzchni lub kubatury budynku) potrzebną do jego ogrzania w ciągu roku.
Aby ustalić wartość E dla dowolnego budynku, należy wykonać jego audyt energetyczny, a to wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Dlaczego wskaźnik E jest taki ważny? Otóż w Polsce od września 2014 r. każdy budynek na rynku obrotu nieruchomościami wymaga charakterystyki energetycznej - czyli miernika standardu energetycznego. Brany jest on również pod uwagę przy ubieganiu się o kredyt na budowę dowolnego budynku (mieszkalnego, użyteczności publicznej).
Zgodnie z dyrektywą unijną z maja 2010 r. od roku 2020 wszystkie nowo wybudowane budynki będą musiały spełniać warunki energooszczędne. Będzie to generowało nowe miejsca pracy dla osób wykształconych w tym kierunku.
Dzisiaj wszyscy wiemy, że ocieplenie budynku warstwą izolacji cieplnej ( np.styropianu) obniży koszty jego ogrzewania 2- lub 3-krotnie. To dużo – zamiast np. 600 zł, tylko 300 lub 200 zł.
Budynki pasywne to takie, w których koszty ogrzewania zmniejszone są 20- lub 30-krotnie. Czy to możliwe? Tak. Takie budynki powstają u naszych zachodnich sąsiadów od około 25 lat. Powstają także w Polsce, jest ich coraz więcej.
W naszej szkole uczymy o budynkach pasywnych – dlaczego mają taką nazwę, kto je wymyślił, jak zaprojektować dom aby można go było nazwać pasywnym, jaką powinien mieć formę, strukturę, jakich użyć materiałów, w jakie urządzenia techniczne go wyposażyć.
Powstawanie budynków pasywnych związane jest z nowoczesnymi technologiami (materiałami izolacyjnymi, konstrukcjami i techniką), ale paradoksalnie wiąże się także z takimi pojęciami jak „ochrona środowiska”,„ekologia”, „oszczędzanie energii”.

Architektura wnętrz (klasa GT i HT)

Przedmioty realizowane dodatkowo:

architektura wnętrz
pracownia projektowania wnętrz

Aranżacja wnętrza to organizacja i kształtowanie przestrzeni. Praca nad planowaniem i urządzaniem pomieszczeń zaczyna się od pomysłu.

Najważniejsza jest funkcjonalność i czytelny, prosty układ przestrzenny. Przy tworzeniu wyglądu wnętrza nie ma zasady, że należy zacząć od koloru okien albo materiału podłogi. Istotna jest decyzja, co we wnętrzu jest najważniejsze i na co chcemy zwrócić uwagę.

W naszym technikum stworzyliśmy możliwość nauki projektowania wnętrz na potrzeby współczesnej architektury.
Kształtowanie przestrzeni to praca twórcza poparta wiedzą z zakresu kompozycji, zasad perspektywy, podstaw projektowania i kolorystyki wnętrza. Uczniowie poznają techniki prezentacji, elementy historii wnętrz. Poznają zasady rysunku odręcznego i rysunek architektoniczny. Biorą udział w ciekawych zadaniach projektowych i przygotowują własne wizualizacje.
Po zakończeniu nauki w naszej szkole mogą kontynuować naukę na kierunkach architektura wnętrz i wzornictwo. Podejmują pracę w pracowniach projektowych, w studiach mebli kuchennych lub sami zakładają działalność gospodarczą.

Technik renowacji elementów architektury (klasa KT)

 

Zadania zawodowe absolwenta tej klasy obejmują takie zagadnienia, jak:

prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej, wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.

Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w:

instytucjach zajmujących się ochroną zabytków kultury,
muzeach,
kompleksach pałacowo-zamkowych,
terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków,
własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych,
pracowniach architektonicznych,
agencjach reklamowych,
biurach projektów,
lub prowadzić własną działalność gospodarczą.